Genoptræning - frit valg


Fakta om frit valg til genoptræning:


Hvad betyder det frie valg?


Det frie valg betyder, at man som borger har mulighed for at vælge en privat behandler, hvis ens kommune ikke kan tilbyde opstart af genoptræning senest syv kalenderdage efter, at man er blevet udskrevet fra sygehuset med en genoptræningsplan.

Det er op til borgeren, om vedkommende ønsker at vælge en privat leverandør eller tage imod det kommunale tilbud.

 

Det frie valg forudsætter, at der er en tilgængelig, godkendt leverandør af den pågældende type genoptræning, og at vedkommende har tid til at behandle borgeren hurtigere end kommunen.


Patienter kan via hjemmesiden www.mingenoptraening.dk selv finde alle relevante oplysninger om mulighederne for frit valg til genoptræning.

Hirtshals Fysioterapi ApS er godkendt som genoptræningssted.